O nama

POVIJEST

Škola Nogometa Maksimir osnovana je 2001. godine kao udruga građana koja se bavi organiziranim sportskim radom sa naglaskom na nogometnu poduku djece i mladih. U neposrednoj blizini Parka Maksimir uređen je prvi centar sa terenom od umjetne trave u Hrvotskoj, Nogometni centar Maksimir temeljen na najmodernijim svjetskim standardima infrastrukture i organiziranog trenažnog rada sa djecom i mladima.

Razvoj same škole možemo podijeliti u dva dijela. U periodu od 2001 do 2011 godine kada su ravnopravan odnos imale dva dijela škole, Individualan rad za profesionalne sportaše gdje su trenirala danas najveća imena svjetskog nogometa kao Eduardo Da Silva, Dejan Lovren, Luka Modrić…  i škola nogometa koja je brojala od 50-70 djece u najmlađim uzrasnim kategorijama. Najzvučnije trenersko ime koje je vodilo našu školu je gospodin Davor Pavlov  koji se danas uspješni voditelj Autogenog Treninga, a kao mentor i učitelj je prenosio svoja znanja na današnjeg voditelja škole.

Drugi dio razvoja škole nogometa dogodio se 2012. godine pod vodstvom današnjeg voditelja škole Maria Huzjaka u čijem periodu je škola doživjela ekspanziju te danas okuplja preko 280 djece raspoređenih u 13 kategorija. Formiranjem modernog plana i programa rada te angažiranjem visokoškolovanih stručnjaka osigurali smo da danas klub djeluje na prema visokim europskim standardima.

o principima našeg rada čitajte u nastavku…

VIZIJA

Društvo u kojem je osiguran svakodnevan i cjelovit psiho-fizički razvoj svakog pojedinca kao nositelja zdrave i održive budućnosti.

MISIJA

Stvarati sportske sadržaje, programe i brandove visoke kvalitete koji povezuju sve pojedince. Naša najveća vrijednost su visokoobrazovani zaposlenici, nogometni stučnjaci sa bogatim iskustvom i tradicijom. Usmjerenjem pedagoškog rada na djecu koja su naše najveće blago prenosimo sportska znanja i vještine svim zainteresiranim pojedincima i udrugama. Svoje poslovanje razvijamo kroz samostalni razvoj udruge i transparentan odnos s poslovnim partnerima i zajednicama s kojima poslujemo.

O NAŠEM GRBU

Sljedeća je priča o ideji našeg grba koju smo spojili sa  izvornom mudrosti koja proizlazi iz svjesnosti i koju um ni na koji način ne može pobiti niti osporiti.

Jednoga dana, poglavica Cheeroki plemena podučavao je svog unuka životnim vrijednostima.

‘U nutrini svakog čovjeka odvija se velika borba.’ reče dječaku. ‘Za prevlast se bore dva vuka. Jedan vuk je zao, nesretan i ružan: on je pun ljutnje, zavisti, pohlepe, sebičnosti, boli, žaljenja, krivnje, zamjeranja, lažnog ponosa, surovosti i oholosti, važni su mu odnosi podređenosti i nadređenosti. On širi laži, strah, mržnju, krivnju, oskudnost, siromaštvo i podjelu.

Drugi vuk je lijep i dobar: On je prijateljski raspoložen, radostan, drag, vedar, ljubazan, pravičan, pošten, suosjećajan, nenametljiv, velikodušan, iskren, zahvalan, hrabar i poticajan, potpuno usidren u dubokom shvaćanju koje nadilazi običnu mudrost.’

Unuk zastane i na trenutak se duboko zamisli nad riječima svog djeda koje je upravo čuo, a onda ga upita: ‘Djede, koji će vuk pobijediti?’

Djed mu odgovori:

‘Vuk kojega hraniš. Taj vuk će sigurno pobijediti’.